*8078

חברת אסיה חדרה ישראל תבנה כ-600 יחידות דיור בגבעת אולגה

10/07/2016

הוועדה המחוזית אישרה את התוכנית שקידם היזם דני מור מבעלי החברה יחד עם משרד פייגין אדריכלים

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז חיפה בראשותו של יוסף משלב, הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים, החליטה לאשר את התוכנית שהגישה חברת אסיה חדרה ישראל בבעלותו של היזם דני מור, לקידום הבנייה בגבעת אולגה מערב. הפרויקט שקידמה החברה באמצעות משרד פייגין אדריכלים יאפשר בנייה של כ-600 יחידות דיור שייעודן שונה מנופש למגורים.

את הקרקע רכש מור לפני כשמונה שנים מעיריית חדרה, לאחר שמועצת העירייה אישרה בזמנו את דבר המכירה, קרקע בשטח של כ-84 דונם על חוף ימה של חדרה, תמורת 34 מיליון שקל בלבד.

התוכנית הנוכחית חלה על 62 דונם מהשטח המצויה מעברו המזרחי של רחוב רחבעם זאבי. על מגרשים אלו חלה תכנית המאושרת מזה כ-20 שנה, המגדירה את המגרשים בייעוד אזור מגורי נופש למבנים בני 5-7 קומות.

התוכנית החדשה שאושרה כעת מסיבה את יחידות הנופש למגורים ומאפשרת בנייה של 54,000 מ"ר בנוי, בהיקף של כ-600 דירות כאמור. התוכנית מציעה חמישה מגדלים בני 23-25 קומות ומציעה צפיפות של כ-16 דירות לדונם, התואמת את תוכנית המתאר החדשה לעיר חדרה. כמו כן מקצה התוכנית שטחים פתוחים נרחבים תוך יצירת שדירה מרכזית פעילה ומוסד ציבורי. בהליך בדיקת התוכנית לפני הפקדתה להתנגדויות נבחנו מסמכים מקדימים הכוללים בחינת התכנות תחבורתית, פרוגרמה לשטחי ציבור, בדיקת הצללה ורוחות וכן נבחנו מספר חלופות בינוי. טרם הפקדת התוכנית היא נדונה בולחו"ף, שתמכה בתוכנית ומצאה שיש בה כדי לתרום לחיזוקה של העיר.

לינק לכתבה